Yatırım Teşvik Sisteminde Değişiklik Yapılmıştır.

05/10/2016 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşviklerinde değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden önemli gördüklerimize göre artık Kalkınma Ajanslarına da dahil olmak üzere yerel birimlere 10 Milyon TL'ye kadar Bölgesel Teşvik kapsamındaki yatırımların Teşvik Belgesi için müracaat edilebilecek. Ayrıca EK-6'da belirtilen imalat sanayi yatırımları daha gelişmiş ilde yapılsa bile en az 4. bölge teşvik unsurlarından yararlanacaktır.

İlgili Bağlantılar:

http://www.yatirimadestek.com/destekler/yatirim-tesvik-uygulamalari_.aspx

http://www.yatirimadestek.com/tesvik-robotu/