TKDK(Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) 2. dönem 6. Başvuru Çağrısı İlan Edilmiştir.

TKDK(Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)'nın 42 ilde tarımsal yatırımları desteklediği IPARD 2.dönem programının 6. başvuru çağrısı ilan edilmiştir. Aşağıda listelenen başlıklarda yatırımlar %55 ile %65 arasında hibe olarak desteklenmektedir.

Başvuru Rehberi

 

302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi

Özet Bilgi Formu


302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi

Özet Bilgi Formu
 

302-3 Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler

Özet Bilgi Formu
 

302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

Özet Bilgi Formu
 

302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Özet Bilgi Formu
 

302-6 Makine Parkları

Özet Bilgi Formu
 

302-7 Yenilenebilir Enerji Tesisleri

Özet Bilgi Formu