Tarımsal İşletmelere Yönelik 2019 Yılı Alan Bazlı Destekler Açıklanmıştır.

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, tarımsal işletmelere yönelik 2019 yılı alan bazlı desteklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

İlgili Belgeler:

Hayvancılık Destekleri Bilgi Formu

Biyolojik Mücadele Desteği Bilgi Formu

Fındık Üreticilerini Destekleme Bilgi Formu

Organik Tarım ve İyi Tarım Desteği Bilgi Formu

Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği Bilgi Formu

Sertifikalı Tohum, Fidan Desteği Bilgi Formu

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Katılım Desteği Bilgi Formu

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği Bilgi Formu

Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Fark Ödemesi Desteği Bilgi Formu

Küçük Aile İşletmesi Desteği Bilgi Formu

Telafi Edici Ödeme Desteği Bilgi Formu