Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Desteği 13. Etap İlan Edilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'de 2 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanmıştır. Bu tebliğe göre, ; tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, büyükbaş/küçükbaş hayvancılık, hindi, kaz tesisleri, su ürünleri, kültür mantarı yetiştiriciliği, gübre üretimi, yenilenebilir enerji, el sanatları, katma değerli ürünler, kırsal turizm, çiftlik faaliyetleri ve bilişim sistemleri yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olup, son başvuru tarihi 14 Kasım 2019

İlgili belgeler:

özet bilgi formu

tebliğ

uygulama rehberi

başvuru kılavuzu