MARKA(Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) 2016 Yılı Mali Destek Programını İlan Etmiştir.

MARKA(Doğu Marmara Kalkınma Ajansı), 2016 yılı teklif çağrısı kapsamında toplam 10.500.000 TL kaynağı, mali destek programına tahsis ederek, bu programlara teklif edilecek kuruluşların projelerine destek sağlamayı planlamaktadır. Son başvuru tarihi 08/04/2016

İlgili Belgeler:

Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi MDP

Linkler kaldırılmıştır.

Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi MDP

Linkler kaldırılmıştır.

Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı MDP

Linkler kaldırılmıştır.