Kümelenme Destek Programı 3. Başvuru Çağrısı Açılmıştır.

Kümelenme Destek Programı 3. Başvuru Çağrı Dönemi başlamıştır. En az bir sanayi odası veya sanayi ve ticaret odası ve en az bir üniversite yer aldığı kümelenme birliktelikleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen kategoriler kapsamında desteklenecektir. Projelerin yüzde ellisine olmak üzere 25 Milyon TL hibe verilebilmekte olup, 3. çağrı için son başvuru tarihi 11 Ağustos 2017'dir.

https://kumelenme.sanayi.gov.tr

İlgili Belgeler:

Özet Bilgi Formu

Başvuru Rehberi

Yönetmelik

Usul ve Esaslar