Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği İlan Edilmiştir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'de 21 Ekim 2016 tarihinde yayımlanmıştır. Bu tebliğe göre, ; tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, büyükbaş/küçükbaş hayvancılık, gezen tavuk kümesleri, yenilenebilir enerji, el sanatları, katma değerli ürünler, kırsal turizm, çiftlik faaliyetleri ve bilişim sistemleri yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olup, son başvuru tarihi 4 Aralık 2016

İlgili belgeler:

özet bilgi formu

tebliğ

uygulama rehberi