GEKA(Güney Ege Kalkınma Ajansı) 2018 Yılı Mali Destek Programını İlan Etmiştir.

Güney Ege Kalkınma Ajansı, 2018 yılı teklif çağrısı kapsamında toplam 30.000.000 TL kaynağı, mali destek programına tahsis ederek, bu programlara teklif edilecek projelere destek sağlamayı planlamaktadır. Son başvuru tarihi 26/03/2018

İlgili Belgeler:

Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi MDP

Özet Bilgi Formu

Başvuru Rehberi

Kültür Turizminin Geliştirilmesi MDP

Özet Bilgi Formu

Başvuru Rehberi