Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Yönelik Yeni Tebliğ İlan Edilmiştir.

İlan edilen tebliğe göre, taşınmaz kültür varlıklarına yönelik rölöve restorasyon projelerine 75.000 TL'ye kadar, uygulama projelerine ise 300.000 TL'ye kadar yardım yapılabilmektedir.

İlgili Belgeler: