Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Desteğinde Tebliğ Değişikliği

Daha önce tebliğ ilan edildiğinde haberini yaptığımız Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler;

*Başvuru süresi 1 ay uzatılmış olup, son başvuru tarihi 23 Ocak 2015'tir.
*Artık şahıstan kiralık araziler üzerinde yatırımlara da destek verilmektedir. Bunun için en az 7 yıllık kiralama şartı aranmaktadır.
*Bazı kalemlerde hibe limitleri artırılmıştır.