TÜBİTAK; Özel Sektöre Yönelik; Enerji, Makine İmalat ve Gıda alanlarında desteklerini ilan etmiştir.

TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar ArGe Destek Programı kapsamında; Enerji, Makine İmalat ve Gıda öncelikli alanlarında toplam 12 adet çağrı açıklanmıştır.
Açıklanan çağrılar;
Makine İmalat-Kalıp Tasarımı Alanında: Büyük Boyutlu Polimer Parçalar İçin Kalıp Tasarım ve İmalat Yöntemlerinin Geliştirilmesi, Polimer Ürünler İçin İleri Kalıplama Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Makine İmalat-İmalat Teknolojileri Alanında: Çok Katmanlı İleri İmalat Yöntemleri, Kesici Takım Tasarım ve İmalatı
Enerji Verimliliği- Sanayide proses iyileştirme ve atık ısı geri kazanımı Alanında: Organik Rankine Çevrimine (ORC) Dayalı Buharlı Güç Sistemleri, Küçük Kapasiteli Buhar ve Gaz Türbinleri, Ölçüm ve Otomasyon Amaçlı Buhar Sayaçlarının Geliştirilmesi
Gıda-Tarla Bitkileri: Nişasta ve Şeker Bitkileri Islahı, Yağ ve Lif Bitkileri Islahı, Yemeklik Tane Baklagiller Islahı, Yem Bitkileri Islahı, Tahıl Islahı
konularında Arge Projeleri desteklenecektir.
Son başvuru tarihi 08/08/2014 olup detaylı bilgilere http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1511-programi-kapsaminda-ozel-sektore-yonelik-12-yeni-cagri bağlantısından ulaşabilirsiniz.