TKDK(Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) destek kapsamında değişiklik yapılmıştır.

IPARD Programında 302-1 alt tedbiri kapsamında tıbbi ve aromatik bitkilerin serada üretimine ilişkin önerilen değişik kabul edilerek programda yer almasına rağmen, Avrupa Komisyonu tarafından bu yatırım alanına ait değişikliği içeren uygun harcamalar listesi henüz onaylanmadığı için, 12. Çağrı döneminde tıbbi ve aromatik bitkilerin serada üretimi destek kapsamı dışında tutulmuştur.12. çağrı döneminde programda belirtilen sınırlar içerisinde sera yapımı sadece süs bitkileri söz konusu olduğunda destek kapsamındadır.Tıbbi aromatik bitkiler ise sadece açık alanda üretimi destek kapsamında değerlendirilecektir.