MARKA(Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) 2015 Mali Destek Programını İlan Etmiştir.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı teklif çağrısı kapsamında toplam 13.500.000 TL kaynağı, mali destek programına tahsis ederek, bu programlara teklif edilecek projelere destek sağlamayı planlamaktadır.

İlgili Belgeler:
Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi MDP
Linkler kaldırılmıştır.
Temiz Üretim MDP
Linkler kaldırılmıştır.
Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı MDP
Linkler kaldırılmıştır.
Turizm MDP
Linkler kaldırılmıştır.