Kümelenme Destek Programı 2. Başvuru Çağrısı Açılmıştır.

Kümelenme Destek Programı 2. Başvuru Çağrı Dönemi başlamıştır. En az bir sanayi odası veya sanayi ve ticaret odası ve en az bir üniversite yer aldığı kümelenme birliktelikleri, Bakanlıkça belirlenen kategoriler kapsamında desteklenecektir. Program için ayrılan toplam kaynak 25 Milyon TL olup, 2. çağrı için son başvuru tarihi 29 Mayıs 2015'tir.