KUDAKA(Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı) Mali Destek Programları ilan edilmiştir.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), 19 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı’na çıkmıştır. Çağrı kapsamında iki ayrı mali destek programı düzenlenmektedir. Bunlardan biri kâr amacı güden paydaşlara yönelik olarak hazırlanmış olan “İktisadî Kalkınma Mali Destek Programı”, diğeri ise kâr amacı gütmeyen paydaşların başvuru yapabileceği “Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı”dır. Başvurular için son tarih 07/02/2014 olup, ilgili dokümanlara web sitemiz üzerinden de erişebilirsiniz.