KUDAKA(Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı) 2015 Mali Destek Programını İlan Etmiştir.

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 2015 yılı teklif çağrısı kapsamında toplam 12.000.000 TL kaynağı, mali destek programına tahsis ederek, bu programlara teklif edilecek projelere destek sağlamayı planlamaktadır.

İlgili Belgeler:
İktisadi Kalkınma MDP
Linkler kaldırılmıştır.
Yerel Kapasitenin Artırılması MDP
Linkler kaldırılmıştır.