İŞKUR'un Engellilere Yönelik Proje Desteği Devam Etmektedir.

İŞKUR(Türkiye İş Kurumu)'un bu desteği kapsamında; girişimcilik eğitimi alan veya kuracağı meslekte eğitim almış engellilerden kendi işini kurmak isteyenlere 26.000 TL’ye kadar hibe desteği verilebilecektir.
Ayrıca;
Engellinin bir işyerinde iş bulmasını, işe uyumunu, etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojileri ile ilgili projelere,
Engelli bireylerin işe kabulü için hazırlanmasını, işe yerleşmesini, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasını temin edecek projelere,
Engellilerin toplumsal entegrasyonuna ve rehabilitasyonuna hizmet eden, istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan mesleki eğitim ve rehabilitasyon amaçlı projelere,
finansal destek sunulabilecektir.
Son başvuru tarihi 31.03.2014'tür.