İKA(İpekyolu Kalkınma Ajansı) Mali Destek Programları ilan edilmiştir.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), 16 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı’na çıkmıştır. Çağrı kapsamında üç ayrı mali destek programı düzenlenmektedir. Bunlardan biri KOBİ'lere yönelik olarak hazırlanmış olan “Bölgesel ve Sektörel Rekabet Mali Destek Programı”, diğer ikisi ise kâr amacı gütmeyen paydaşların başvuru yapabileceği “Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı” ve “Kültür-Turizm  Altyapısı  Mali Destek Programı” dır. Başvurular için son tarih 17/02/2014 olup, ilgili dokümanlara web sitemiz üzerinden de erişebilirsiniz.