GEKA(Güney Ege Kalkınma Ajansı) Mali Destek Programları ilan edilmiştir.

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı(GEKA), 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında; Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik "Yenilikle Dönüşüm" ve "Çevre" mali destek programları ile Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara yönelik "Küçük Altyapı Projelerine Yönelik Yenilikle Dönüşüm" mali destek programlarını 30 Ocak 2014 tarihi itibariyle ilan etmiştir. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2014'tür.