Fırat Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları ilan edilmiştir.

Fırat Kalkınma Ajansı 29.01.2014 tarihi itibariyle 2014 Yılı “Üretimde Odak Alanlar” ve “Güçlü Altyapı, Güçlü Ekonomi” Mali Destek Programlarını başlatmıştır. Programlar kapsamında bölgeye aktarılması planlanan kaynak miktarı 13,5 Milyon TL olup, desteklenecek projelerle yaklaşık 25 Milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Söz konusu programlara son başvuru tarihi 24.03.2014'tür.