DOKA(Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı) Mali Destek Programları ilan edilmiştir

DOKA(Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı) "İmalat Sanayi Mali Destek Programı"  kapsamında 10/03/2014 tarihi itibarıyla proje teklif çağrısı ilanına çıkmış bulunmaktadır.
İmalat Sanayi alanındaki destekler  imalat sanayi alanında faaliyet gösteren KOBİ niteliğindeki mikro ve küçük işletmelere yöneliktir. Bu programın amacı, Bölge'de imalat sanayii alanında faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, üretim kapasitelerinin, ürün çeşitliliğinin, ar-ge, reklam, tanıtım, pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesi ve bu sayede sağladıkları katma değer ile birlikte rekabet edebilirlik düzeylerinin yükseltilmesi olup, bütçesi 5.000.000 TL dir.
Son Başvuru Tarihi: 30/05/2014