DOĞAKA(Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı) Mali Destek Programları ilan edilmiştir

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), 17 Aralık 2013 tarihi itibariyle 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı’na çıkmıştır. Çağrı kapsamında iki ayrı mali destek programı düzenlenmektedir. Bunlar; “Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı” ve “Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı” dır. Başvurular için son tarih 07/03/2014 olup, ilgili dokümanlara web sitemiz üzerinden de erişebilirsiniz.