DOĞAKA(Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı) Mali Destek Programı ilan edilmiştir.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 17 Aralık 2013 tarihinde 5.000.000 TL bütçe ile ilan ettiği "Bölge içi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı" ndan arta kalan 3.500.000 TL ile aynı programın tekrarlanmasına karar vermiştir.

Son başvuru tarihi 05/09/2014
 
İlgili bağlantılar:
Linkler kaldırılmıştır.