DOĞAKA(Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı) 2015 Mali Destek Programını İlan Etmiştir.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2015 yılı teklif çağrısı kapsamında toplam 15.000.000 TL kaynağı, mali destek programına tahsis ederek, bu programlara teklif edilecek projelere destek sağlamayı planlamaktadır.

İlgili Belgeler:
Turizm Altyapısının Geliştirilmesi MDP
Linkler kaldırılmıştır.
Turizmin Geliştirilmesi MDP
Linkler kaldırılmıştır.