Çukurova Kalkınma Ajansı 2015 Mali Destek Programını İlan Etmiştir.

Çukurova Kalkınma Ajansı, 2015 yılı teklif çağrısı kapsamında toplam 25.000.000 TL kaynağı, mali destek programına tahsis ederek, bu programlara teklif edilecek projelere destek sağlamayı planlamaktadır.

İlgili Belgeler:
Rekabet Gücünün Arttırılması ve Yenilikçilik MDP
Linkler kaldırılmıştır.
Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi MDP
Linkler kaldırılmıştır.
Mikro işletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi MDP
Linkler kaldırılmıştır.