Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Arge Merkezleri Desteğinde Değişiklik Yapılmıştır.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sağladığı Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi, Gelir Vergisi Stopajı ve Sigorta Primi Destekleri ve Damga Vergisi İstisnası desteklerinden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde, istihdam edilecek asgari tam zaman eş-değer Ar-Ge personeli sayısı 50’den 30’a indirilmiştir.

İlgili bağlantılar: