BAKA(Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı) Mali Destek Programları ilan edilmiştir.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 23 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı’na çıkmıştır. Çağrı kapsamında iki ayrı mali destek programı düzenlenmektedir. Bunlardan biri “Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı”, diğeri ise “Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” dır. Programa son başvuru tarihi kar amacı gütmeyen kurumlar için 19/03/2014, kar amacı güden kurumlar için 20/03/2014 olarak belirlenmiş olup, ilgili dokümanlara web sitemiz üzerinden de erişebilirsiniz.