Atıksu Arıtma Tesisleri Enerji Teşvikleri Başvuruları Nisan Ayı Sonuna Kadar Yapılmalıdır.

Başvuruyu yapan ve gerekli şartları sağlayan Atıksu Arıtma Tesisleri yönetimlerinin enerji tüketimleri %50'ye varan oranda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca geri ödenmektedir. Bu teşvikte yararlanmak için her yıl Nisan ayı sonuna kadar başvurular Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine yapılmaktadır.

İlgili Belgeler: