Ankara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları ilan edilmiştir.

Ankara Kalkınma Ajansı, 2014 yılı teklif çağrısı kapsamında “İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı” ve “Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı” olmak üzere iki ayrı mali destek programı ile toplam 25.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır. Programlara son başvuru tarihi İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı için 17/03/2014, Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı için 24/03/2014 olup, ilgili dokümanlara web sitemiz üzerinden de erişebilirsiniz.