Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü SAN-TEZ programında destek oranı artmıştır.

Üniversite - sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek katma değer yaratılmasını amaçlayan SAN-TEZ programı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2007 yılından bu yana yürütülüyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ile söz konusu destekler yeniden düzenlenmiştir.
Buna göre; daha önce %75 hibe oranı, mikro işletmeler için %85, küçük işletmeler için %80, orta işletmeler için %75, büyük işletmeler için %65 oranında olacak şekilde değiştirilmiştir.