Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara Desteği ilan edilmiştir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'de 14 Aralık 2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında; tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi projeleri hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olup, son başvuru tarihi 27 Ocak 2014'tür. İlgili güncellemeler web sitemizde yapılmış olup, gerekli dokümanlara http://www.yatirimadestek.com/destekler/KKYDP-Tarima-Dayali-Ekonomik-Yatirimlarin-Desteklenmesi-Programi.aspx bağlantısından ulaşabilirsiniz.